Very biblical ang lahat ng pagtuturo,at pangangaral ng salita ng Diyos,it increase my knowledge in scripture .


April 5, 2015

Hermes Rivera —