Good pm. Tama pong may kagalakan noon ang balitang ipinanganak ang Mesias/Tagapagligtas, ngunit ang kumpletong balita ngayon ay ang buhay at tinapos na gawa ni Jesucristo, hindi na basta ukol sa kanyang kapanganakan. Hindi ako tutol kung samantalahin ang okasyon upang maingaral ng gospel, pero kahit walang pasko makakapangaral tayo ng gospel 1 Cor.15.3-8/ 2 Tim. 41-5. God bless – Rodrigo Cruz, Taytay, Rizal, Reformed Baptist Church


December 22, 2016

Rodrigo Cruz —