June 29, 2012

default image

Aladin B. Cabaltican

Isang mapagpalang araw sa inyo.Pagbati sa inyo Ptr. Jurem. Tunay po sa Diyos ang papuri sa buhay ninyo na ginagamit sa ganitong gawain.Na be-bless po ako sa mga teaching ninyo at sa katunayan po ay aking isinusulat ang mga mahahalagang puntos at kaalaman sa mula sa inyong mga ibina-bahaging mensahe. Ako ay nakikinig via internet mula dito po sa Kabul, Afghanistan sa pamamagitan po ng dzas.febc.Puruhin po ang Panginoong sa buhay ninyo at patuloy po kayong pagpalain pa g ating Panginoong Hesus na ating Panginoong Diyos at taga-pagligtas. Nais ko pong magkaroon ng mga sipi or kopya ng mga teaching ninyo pag uwi ko po ng Pilipinas.Paki-bigay lng po ang contact number or person para po ma coordinate ko for the paymentlove gift or delivery details.Sa Diyos po ang papuri.

June 29, 2012


June 29, 2012

Aladin B. Cabaltican —