October 22, 2015

default image

Thanks God sa programa ng sdg.  Naging routine ko na ang makinig ng mga mensahe ni Ptr Jurem Ramos bago pumasok sa trabaho.  Araw-araw marami akong nakukuha at magagamit na mga mensahe.  May mga mensaheng na-share ko na sa ibang tao.  Thank you and more power.

October 22, 2015


October 22, 2015

Ellen Jean Jayawon —