October 22, 2015

default image

Ellen Jean Jayawon

Thanks God sa programa ng sdg.  Naging routine ko na ang makinig ng mga mensahe ni Ptr Jurem Ramos bago pumasok sa trabaho.  Araw-araw marami akong nakukuha at magagamit na mga mensahe.  May mga mensaheng na-share ko na sa ibang tao.  Thank you and more power.

October 22, 2015


October 22, 2015

Ellen Jean Jayawon —