Hi. Ptr. Jurem, nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga video messages kana sa youtube. sana madagdagan pa mga sermon mo na ma-upload. Malaki kasi ang maitutulong nito sa mga mananampalaytaya dito sa Pinas at sa ibang bansa. May God continually bless you and your ministry.