Praise be to God! Dahil sa ministry nyo araw araw na may gabay kami sa tuwing umaga. Sa ngayon na-download ko ang mga series sa Shepherd’s Call at ginagamit namin sa sunday school dito sa aming church at napalalim namin ang mga pagtuturo ang salita ng Dios sa kapwa believers. God bless sa ministry nyo Pastor.