June 12, 2015

default image

Wow.. Praise the Lord, at makakabasa na po ng mga mesge. Niyo po kasi matagal na akong hindi po nakakapakinig dahil po hindi na ako nakaka access ng online niyo po, God bless po Shepherds call.

June 12, 2015


June 12, 2015

Zapata Magdydeleon —